مثلا درخواست یوزر را درک کند و بزرگترین یا کوچکترین آبجکت را بردارد. یا مثلا با قدرت تفکر میتواند بفهمد که از چه چیز دیگری روی میز میشود به عنوان چکش استفاده کرد، در حالی که چکشی روی میز نیست، یا چ نوشیدنی برای کسی که خیلی بی انرژی است بهتر است (نوشابه انرژی‌زا) !

مثلا درخواست یوزر را درک کند و بزرگترین یا کوچکترین آبجکت را بردارد. یا مثلا با قدرت تفکر میتواند بفهمد که از چه چیز دیگری روی میز میشود به عنوان چکش استفاده کرد، در حالی که چکشی روی میز نیست، یا چ نوشیدنی برای کسی که خیلی بی انرژی است بهتر است (نوشابه انرژی‌زا)!

گوگل اسم این زبان جدید رو VLA (مدل زبان تصویری‌ حرکتی) گذاشته، و به این پروژه از این زبان جدید، RT-2 میگن.

به تازگی در حال کار روی ربات‌هایی است که با استفاده از – تمام دیتایی که روی اینترنت هست – آموزش دیده و با مدل‌های زبان ویژوال می‌تواند اطراف خودش را درک کند!

Original broadcast date: October 7, 2022. We encounter friction every day — in all its forms — as we brush our teeth, go for a jog, argue with a friend. This hour, TED speakers explore how this force can be dialed up or down to improve our lives. Guests include tribologist Jennifer Vail, democracy activist and whistleblower Yaël Eisenstat, Sierra Leone’s Minister of Education David Moinina Sengeh and TV producer Elan Gale